Nikon AF-S 18-70mm f3.5-4.5 ED

700,000 

Cấu trúc Ống kính(Thấu kính/Nhóm thấu kính) 15/13 (3 thấu kính chất lượng cao, 1 thấu kính chống khúc xạ)
Góc Ảnh với Định dạng DX Nikon 76(độ)-22(độ)50′
Trị số khẩu độ tối thiểu 22
Khoảng cách lấy nét gần nhất 0.38m/15 inch
Tỷ lệ sao chụp tối đa 1/6.2
Cỡ của Bộ phận gắn Kính lọc 67mm
Kích thước (khoảng) (từ vành gờ lắp ống kính máy ảnh) 73×75.5mm
Trọng lượng (khoảng) 390g
.
.
.
.