CANON 400D LENS 35-80MM

1,200,000 

Máy màn rạn như hình chụp tốt

.
.
.
.